Terug naar Untis

Module Afdelingsrooster

Bij een afdelingsgewijs georganiseerde instelling gebruikt elke afdeling hoofdzakelijk zijn eigen docenten en lokalen. Vaak is het zinvol delen van roosters decentraal samen te stellen.  Voor het beheer van door meerdere afdelingen gebruikte resources (docenten, lokalen) worden de aparte deelroosters van de afdelingen samengevoegd tot een gemeenschappelijk algemeen rooster. Ontbrekende docenten en lokalen worden dan nog toegewezen. Als het algemene rooster weer naar aparte afdelingen wordt opgedeeld, krijgt elke afdeling een bestand waarin ook elementen die door meerdere afdelingen gebruikt worden, voorkomen.

Belangrijk hierbij is om docenten en lokalen te koppelen aan een eigen afdeling, zodat elke afdeling een afzonderlijk rooster kan maken. Klassen en lokalen kunnen eenduidig bij een afdeling worden ingedeeld.

De module Afdelingsrooster voorziet in deze taakstelling.

Offerte aanvragen

De drie functies van Afdelingsrooster

  • het samenstellen van meerdere deelroosters (steeds één per afdeling)
  • het samenvoegen van de deelroosters tot één algemeen rooster met de gemeenschappelijke docenten en lokalen
  • het opsplitsen van het algemene rooster in gegevens per afdeling

MultiUser

Met Untis MultiUser kan elke afdeling de roostergegevens in een centrale database invoeren. Vervolgens kan per afdeling (of voor meerdere afdelingen) een eigen rooster worden gevormd. Voor iedere roostermaker is in te stellen tot welke afdeling(en) hij is geautoriseerd en met welke rechten. Mag hij bijvoorbeeld alleen invoeren, of ook het rooster vormen en/of bewerken.

Optimalisatie

Elke afdeling kan met het afdelingsbestand precies zo werken als in het hoofdbestand. De roostermaker voert de lessen van de klassen van de afdeling in en kan vervolgens adequaat het afdelingsrooster optimaliseren met alle middelen die in Untis voorhanden zijn. Het hoofdbestand bevat alle gegevens van de afzonderlijke afdelingen. Hierdoor kunt u afzonderlijke afdelingsroosters verwerken om een algemeen rooster te optimaliseren.

Speciaal de tot nu toe niet voorziene, gemeenschappelijke elementen van de afdelingen kunnen nu opgenomen worden in het algemeen rooster.

Overlappingen tussen afdelingsrooster worden eveneens in het hoofdrooster opgelost.

Aansluitende cursus

Er zijn op dit moment geen cursusdata bekend voor deze cursus