Terug naar Untis

Hoe werkt Modulairrooster?

Met de module Modulairrooster koppelt u één of meer lessen aan een vooraf gedefinieerd tijdvak. Voor deze lessen gelden vervolgens de instellingen die voor het betreffende tijdvak zijn ingevoerd. Dit kan zijn:

  • een tijdbereik
  • een weekperiodiciteit
  • een onderbreking

Dit soort begrenzingen kunt u naar believen door elkaar heen gebruiken. Het rooster verandert hierdoor in de loop van het lesjaar en kan elke week anders zijn. Grafisch is weer te geven voor welke data een les geldig is. De roosterdiagnose toont voor elke afzonderlijke week de gevonden knelpunten, zoals te veel dubbeluren of een te lange middagpauze.

Tijdbereik

Van een tijdbereik is sprake als een aantal lessen slechts gedurende een gedeelte van het jaar gegeven wordt. Er geldt dan een begin- en een einddatum.

Weekperiodiciteit

Een weekperiodiciteit is een herkenbaar lessenpatroon waarbij één les of een aantal lessen zich na een bepaald aantal weken, herhaalt. Te onderscheiden valt een tweeweekse periodiciteit (week A, week B), een drieweekse (A, B, C) enzovoort. De module Modulairrooster biedt een weekperiodiciteit van zestien weken.

Onderbreking

U kunt een onderbreking invoeren als een aantal lessen in een bepaald tijdbereik juist niet moet plaatsvinden.

Weergave en afdruk

Het weekrooster als basisprincipe blijft behouden. Gewoonlijk kijkt u naar de weergave van een weekrooster. Bij een drieweekse periodiciteit kunnen er op een bepaald uur drie verschillende lessen staan (bijvoorbeeld wiskunde in week A, geschiedenis in week B en muziek in week C). Door het invoeren van een tijdbereik kunt u in de weergave van het rooster meerdere roosters over elkaar heen leggen. Ook voor de afdruk van het rooster kunt u een week, een aantal weken of een bepaald tijdbereik instellen. In de legenda worden de lessen die geldig zijn in week A met een ‘A’ gekenmerkt, week B met ‘B’ enzovoort. Als op een lesuur meerdere lessen plaatsvinden, dan toont de legenda de betreffende lessen met het geldende tijdbereik en de weekletters.

Handmatig inroosteren

De plandialoog wordt meestal na een optimalisatie gebruikt en ziet er ongeveer hetzelfde uit als in het Untis basispakket. Bij voorkeur opent u tegelijkertijd het diagnosevenster om gemakkelijk de zwakke punten van het rooster te herkennen. Als u moeilijke lesuren verplaatst, is het vaak nodig gemakkelijke lesuren te wissen. Tussendoor kunt u vanuit de plandialoog de optimalisatie starten om deze eenvoudige uren in te roosteren. In dit halfautomatische wisselspel tussen de Plandialoog en de optimalisatie maakt u optimaal gebruik van de sterke kanten van Untis.

Offerte aanvragen