Untis Tellingenprogramma

In eerste instantie is het tellingenprogramma ontwikkeld om aan de vraag te voldoen om snel de benodigde gegevens voor de onderwijsinspectie uit het rooster te kunnen filteren en te converteren naar verschillende overzichten in Excel-formaat.
Naarmate er steeds meer handige overzichten en opties bij werden gewenst is het in de afgelopen paar jaar uitgegroeid tot een programma, dat niet alleen statistisch overzichten produceert, maar ook kan fungeren als informatiebron en controletool van het gegeven onderwijs.

Het tellingenprogramma telt voor leerling, klas en/of hoofdgroep de geplande inzet, de uitval en de extra toegevoegde activiteiten naast het reguliere onderwijs en  biedt allerlei verschillende overzichten, die kunnen worden geraadpleegd bij een bezoek van de onderwijsinspectie. Ook het aantal uren stage, maatwerk en de te behalen norm kan per klas worden vastgelegd en meegenomen bij de berekening van statistiekgegevens. Indien de stage is ingeroosterd, kan dit ook automatisch worden berekend uit het rooster.

Vanaf deze website is het programma te downloaden, waarbij de roostergegevens worden gelezen uit het gpn-bestand in combinatie met het Resis-exportbestand, dat kan worden gevormd in Untis.

Untis online

Maakt u gebruik van de Untis Online service dan wordt automatisch iedere nacht de gegevens gesynchroniseerd met de Untis database, zodat u overdag altijd direct alle mogelijke overzichten en statistieken tot uw beschikking heeft. Wilt u gebruik maken van deze kosteloze service, neemt u dan contact op met …….

 


TELLINGEN GRATIS BIJ UNTIS ONLINE

Maakt u gebruik van de Untis Online service dan wordt automatisch iedere nacht de gegevens gesynchroniseerd met de Untis database, zodat u overdag altijd direct alle mogelijke overzichten en statistieken tot uw beschikking heeft. Wilt u gebruik maken van deze kosteloze service, neemt u dan contact op met de klantenservice.

GEPLANDE LESSEN

Het programma leest de geplande lessen uit het gpn-bestand. Als een klas-vak combinatie meerdere keren voorkomt op hetzelfde tijdstip, dan wordt dit geteld als 1 lesuur. Dit is vaak het geval, als er meerdere koppelregels zijn aangemaakt om meerdere docenten en/of lokalen aan één les te koppelen.

Tellingenprogramma

Het tellingprogramma telt het aantal geplande en gerealiseerde lessen en berekent hiermee de uitval voor klas, hoofdgroep of leerling. Tevens wordt het aantal activiteiten, dat als onderwijstijd moet meetellen, geteld. Het programma bevat een aantal overzichten op klas, hoofdgroep en leerlingenniveau. Deze overzichten zijn ter informatie, zodat de telling voor u inzichtelijk wordt. Verder zijn de gegevens te exporteren naar verschillende export-overzichten, die kunnen worden gebruikt voor de onderwijsinspectie.

Keuzevakken en leerlinggroepen

Soms kan het noodzakelijk zijn dat een keuzevak toch meerdere keren op hetzelfde tijdstip moet worden ingepland. Er worden dan verschillende lesnummers met hetzelfde vak op het- zelfde tijdstip gepland en met de module Curs/ Leerlingenrooster wordt bepaald welke leerling deelneemt aan welke les.

Om deze lessen toch afzonderlijk te kunnen tellen op leerlingenniveau is het van belang, dat de kolom Leerlingengroep een eenduidige benaming per lesgroep bevat (zoals ook bij de export naar WebUntis). Het tellingenprogramma houdt bij het ontdubbelen van de lessen namelijk ook rekening met de ingevoerde leerlingengroep en voegt alleen regels samen als de klas, het vak en de leerlingengroep hetzelfde zijn.

 

Wilt u ook gebruik maken van het Tellingenprogramma?