Kosten besparen en kwaliteit verhogen met goede roostering

22 December 2023

Een rooster moet aan ontzettend veel eisen voldoen. Het houdt rekening met zaken als onderwijskundige randvoorwaarden en beschikbaarheid van zowel docenten als ruimtes en middelen. Het liefst zijn er zo weinig mogelijk tussenuren en worden de afstanden die tussen twee lesuren moeten worden afgelegd, beperkt tot een minimum. Er wordt zo gepland dat er geen overuren gemaakt hoeven te worden. Kortom: roosteraars doen er alles aan om de roosters zo efficiënt mogelijk in te richten.

En door die efficiëntie bespaart een goede roosteraar dus geld voor zijn organisatie. Hij of zij zet alle middelen zo optimaal mogelijk in én houdt de tevredenheid van zowel leraren als leerlingen in het achterhoofd. Een hele taak. Gelukkig worden de meeste roostermakers ondersteund door software. Dat helpt om repetitieve taken geautomatiseerd uit te laten voeren. Denk aan het automatisch toewijzen van docenten aan lessen. Het bespaart niet alleen tijd, maar het verkleint ook de kans op menselijke fouten. Daarnaast helpt de software bij het efficiënt toewijzen van bijvoorbeeld klaslokalen en faciliteiten en kan het snel automatisch alternatieven voor een rooster voorstellen. Zo kiest de roosteraar voor de beste optie door bijvoorbeeld rekening te houden met het aantal uren dat een docent lesgeeft op een dag. Op die manier wordt de werkdruk goed verdeeld.
De software kan namelijk ook rekening houden met factoren als de verdeling van de lessen over de dag en de week en de belasting van docenten.

Kengetallen voor management

Als de roosteraar klaar is met het maken van de beste roosters en alle adhoc zaken heeft opgelost, kan hij of zij aan de slag met de rapportages en analyses. Met een klik op de knop worden de kengetallen uitgedraaid en kan het management aan de slag met de uitkomsten. Meten is weten tenslotte!