ONLINE Clusteren met Unio

Het clusterpakket is samengesteld uit drie programma’s: Leerlingenrooster, Curs en Unio. Deze programma’s maken geheel of gedeeltelijk gebruik van elkaars invoer. Met de optie Leerlingenrooster van Untis kunt u op leerlingniveau werken tijdens het roosterproces. Curs verzorgt de automatische clusteroptimalisatie en is zeer geschikt voor HBO, MBO en eenvoudige scholen. Unio is speciaal bestemd voor clustering in de tweede fase, in het bijzonder voor totaalclusters over meerdere perioden. Ook voor het beroepsonderwijs (VMBO) is het bijzonder geschikt.

Er is ook ruimte om met het meegebrachte roosterbestand (van de eigen instelling) te clusteren.

Doel van de opleiding
U maakt uitgebreid kennis met Unio en gaat clusteren met meerdere perioden. U kunt aan het einde van de opleiding in een bestaand rooster pakketten wijzigen in Curs. Tevens kunt u de samenstelling van lesgroepen veranderen via Lesgroep-leerling-overzicht en kunt u allerlei gegevens printen.

Cursusduur

2 dagen. Tijdens alle cursusdagen wordt de theorie afgewisseld met praktische oefeningen. U krijgt opdrachten mee naar huis.

Voor wie?

De beginnende gebruikers van het Clusterpakket Unio/Curs/Leerlingenrooster. Ervaring met Untis is noodzakelijk! Ervaring met Microsoft Windows is vereist. Deze cursus is geschikt voor het onderwijssoort VO.

Kosten:

€ 399,- per persoon (vrijgesteld van BTW). Inclusief verzorgde lunch, cursusmateriaal en certificaat.

In deze opleiding:

  • Gegevens importeren
  • Clusterschema maken
  • Docenten en lokalen invoeren
  • Exporteren van diverse gegevens
  • Pakketwijzigingen in Unio
  • Curs/ Leerlingenrooster
  • Van Unio naar Untis
  • Pakketwijziging in Untis
  • Afdrukken.