Update Untis 2020.8.0

13 April 2020

Aanpassingen en verbeteringen in Untis 2020 versie 8.0

Bugfixes:

 • Crash in relatie met de optimalisatie (64-bit versie) verholpen. (UN-3507)
 • Crash bij activatie van lessenmatrix verholpen. (UN-2539)
 • Bij de combinatie van jaaruren en de functie <Nieuw lesjaar> kon een crash ontstaan, is verholpen.(UN-3391)
 • De hulpfunctie <rooster van een dag kopiëren> kon de volgende melding geven:”Er werd een fout argument gevonden”, als op de dag, waarheen werd gekopieerd, minder uren beschikbaar zijn dan de dag, die men wilde kopiëren.(UN-3515)
 • Een crash, die kon ontstaan bij het wissen van een periode, is verholpen. (UN-3238)
 • MultiUser: crash verholpen, die te maken had met een update van database schema’s. (UN-3648)
 • Basisgegevens Docenten – Extra werk: bij het afdrukken van de lijst ‘Extra werk’ kon met een klik op <Details> een fout ontstaan. (UN-3166)
 • Optimalisatie: de startstatus voor de optimalisatie werd onder speciale omstandigheden niet goed geïnitialiseerd. (UN-3725)
 • Diagnose: In zeldzame gevallen werd informatie uit de verkeerde week weergegeven. (UN-3474)
 • Waardecorrectie: verwijdering van een onbedoeld selectievak. (UN-3557)
 • Tijdvakken: bij het invoeren van een factor werden de leswaarden niet direct herberekend. (UN-3352)
 • Lessenvenster: fout opgelost, die ontstond bij het kopiëren van leswaarden naar Excel. (UN-3508)
 • Weekwaarden – berekening: Bij gebruik van de optie ‘Waarde tellen’ (Instellingen – Dagrooster) konden sommige vervangingen foutief worden geteld. (UN-3552)
 • Lijst Tellerberekening: bij leerlingenwissels was de weergave fout, indien de maandgrens halverwege de week viel. (UN-2329)

Roosterweergave:

 • Bij het handmatig plannen in de roosterweergave werd onder sommige omstandigheden de tijdwensen niet goed getoond. (UN-3013)
 • Soms werd er niet goed rekening gehouden met de tijdwens ’-3’ tijdens het handmatig plannen. (UN-3013)

Problemen met hoge resolutie schermen:

 • Planning in roosterformaat 20 was bij een hoge Windows-Zoom-factor niet mogelijk. (UN-3618)
  o Basisgegevens – Docenten: De tekst in de linker onderhoek viel soms weg en werd afgedekt. (UN-3700)
  o Urentabel: funktieknop werd soms in het rooster getoond. (UN-3618)
  o Venster ‘Instellingen’: de tekst in de linker onderhoek werd in sommige omstandigheden niet getoond. (UN-3541)
  o Venster ‘Dagtijdraster’: het veld met de ‘T/m’ tijd viel weg in de weergave. (UN-3614)
  o URL in Untis Splash Screen is nu ook schaalbaar. (UN-1495)

Inforooster:

 • Probleem met bij het gebruik van verticaal navigatiemenu en Internet Explorer 11 is opgelost.(UN-3684)

Module Curs:

 • Optimalisatieprobleem in samenhang met dubbeluren verholpen. (UN-3853)

Minutenmodus:

 • Het nieuwe veld ‘Jaaruren gepland’ werd bij het openen van een oud Untis bestand niet goed weergegeven. (UN-3633)
 • Onderbrekingen in het tijdvak werden soms niet goed in het rooster getoond. (UN-3608)
 • Jaaruren gepland: er werd de waarde van de actieve periode in plaats van de waarde vin het hele lesjaar getoond. (UN-3632)
 • De functie <5 minuten vroeger> haalde soms per ongeluk botsende lessen uit het rooster. (UN-3632)
 • Bij het handmatig wijzigen van lokalen kon onder bijzondere omstandigheden de melding ‘Er werd een foutief argument gevonden’ ontstaan. (UN-3467)
 • Verslepen in de roosterweergave was onder sommige omstandigheden niet mogelijk. (UN-3030)
 • In combinatie met Multi-tijdraster werd heel soms bij het verschuiven van uren het tijdraster niet goed in de gaten gehouden. (UN-3030)

Coderingsproblemen:

 • MDL-Export: verkeerde weergave met umlaut verholpen. (UN-3546)
 • LUSD Export: verkeerde weergave met umlaut verholpen. (UN-3708)
 • MultiUser: in plaats van de gebruikersnaam werd soms het ID getoond. (UN-3404)

Diversen:

 • Problemen met tekstwijzigingen via lingua.gp verholpen. (UN-3779)
 • Crash Dumps werden soms niet fysiek gewist. (UN-3733)
 • Supportbestand: bij het aanmaken van een supportbestand werd niet de verwijzing naar de crash dump vermeld. (UN-3703)

Verbeteringen:

• Crash Report: optie ‘Gedetailleerde dump’ toegevoegd. (UN-3387)
• Bayern ASV: het veld ‘Lesnummer’ is in het bestand STDPLAN.txt toegevoegd. (UN-3531)