Onderwijstijd en lesuitval

Het rooster is aan grote veranderingen onderhevig tijdens het schooljaar. Allerlei mutaties hebben invloed op de gerealiseerde onderwijstijd en de mate van lesuitval. In deze opleiding leert u de onderwijstijd en de lesuitval te berekenen met Untis en de nieuwe tool ‘Tellingen’. In deze nieuwe tool kunt u extra inzet (ook de inzet buiten het gebruikelijke tijdraster) aangeven. U leert hoe u allerlei overzichten kunt produceren vanuit Untis, het dagroosterbeheer en Tellingen.

De overzichten kunnen o.a . per klas, leerling, docent, leerjaar in kaart worden gebracht. Ook leert u hoe u op elk moment van het schooljaar kunt inschatten of uw school de vereiste onderwijstijd zal halen. In het middaggedeelte van de opleiding kunt u met uw eigen rooster aan de slag.

Cursusduur

1 dag.

Voor wie?

Voor iedereen die managementinformatie wil produceren vanuit Untis. Ervaring met het dagroosterbeheer is noodzakelijk. Ervaring met Microsoft Windows is vereist.

Kosten:

€ 315,- per persoon (vrijgesteld van BTW). Inclusief verzorgde lunch, cursusmateriaal en certificaat.

Deze opleiding bevat de volgende onderdelen:

  • De inrichting van Untis doorlopen om goede resultaten te krijgen (hoofdgroepen, lescombinaties
  • Dagroosterbeheer
  • Statistische informatie vanuit Untis
  • Tellingen
  • Analyse van uw eigen rooster

Cursusdata

Er zijn op dit moment geen cursusdata bekend voor deze cursus